Znajdź swojego przedstawiciela handlowego

Znajdź przedstawiciela handlowego

Informujemy, że Sterna Polska Sp. k. wyłączny dystrybutor produktów marki Hizero nie sprzedaje swoich produktów za pośrednictwem platform sprzedażowych jak Allegro, Olx itp. W przypadku nabycia urządzenia od innego podmiotu niż Sterna Polska Sp. k. w tym za pośrednictwem platform sprzedażowych – Sterna Polska, nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej.

Urządzenia marki Hizero są sprzedawane wyłącznie podczas prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych oraz doradców Sterna Polska Sp. k. 

Naszych doradców Sterna Polska Sp. k. znajdziesz na tej mapie.